Thông tin về website Ketoshop.vn

Giới thiệu thông tin cụ thể về tên miền website Ketoshop.vn

Tên hộ kinh doanh: HỘ KINH DOANH SAIGON FOOD

Họ và tên đại diện hộ kinh doanh: LÊ MỸ HẠNH

Địa chỉ thường trú: 18A/98 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM

Số điện thoại: 0943900066

Mã số thuế/Số QĐ thành lập: 8305831557

Fax: 0943900066

Email: Mhanh185@gmail.com