Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển tại Ketoshop.vn

  • Ketoshop.vn sẽ ưu tiên vận chuyển các đơn trong thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ shipper riêng. Phí vận chuyển sẽ được liên hệ sau khi phát sinh đơn hàng.
  • Ngoài ra nếu có phát sinh đơn ngoài tỉnh sẽ kết hợp liên hệ với quý khách để lựa chọn các đơn vị vận chuyển
  • Thời gian giao hàng:
    • Đối với các đơn nội thành: Giao ngay trong ngày hoặc chậm nhất là 1 ngày tính từ ngày phát sinh đơn
    • Đối với các đơn tỉnh: Tùy vào việc lựa chọn đơn vị vận chuyển sẽ thông báo sau khi chốt đơn với quý khách