Sticker keto detox – Sticker keto detoxx

(CÒN CẬP NHẬT)

Để đến trang này, hãy google Keto Detox Sticker / Keto Detox Stickers / Keto Detoxx nhận diện thương hiệu / Logo Keto Detoxx / Logo Keto Detox / Nhận diện thương hiệu keto detoxx.

Sau đó bấm và tải từng hình về nhé.

Lưu ý: Ảnh trên website này là ảnh đã tách nền, nếu gửi qua Zalo hoặc Messenger sẽ bị biến thành nền trắng >> không dùng được. Vì vậy, khi muốn sử dụng hãy vào trực tiếp site này để down.

Hoặc vào: Ketoshop bàn làm việc >> Sau đó kéo xuống thư viện >> Chọn thư viện Stickers Keto Detox

Khi cần sử dụng: Lấy sticker dán lên các hình feedback, hình chụp sản phẩm, video…

Phần mềm chỉnh sửa ảnh: Canva hoặc lên Google play tải phần mềm sửa ảnh.

Part 1: Logo Keto Detoxx / Logo Keto Detox