Bàn làm việc của nhân viên và đối tác Keto shop

Bàn làm việc gồm những công cụ và đường link quan trọng. Để truy cập trang này >> Vào google và tìm kiếm: Keto shop Bàn làm việc

Hướng dẫn chốt sale và bán hàng

Điểm mạnh cốt lỗi của sản phẩm
10 Câu nói chốt bill kinh điển
Nhận diện điểm bán tiềm năng

BỘ QUY TRÌNH